37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

HR/ kommunikasjons-rådgiver

Etter sammenslåing mellom IKT Agder IKS, DDØ og VAF IT (Vest Agder fylkeskommune) er IKT Agder på full fart med å møte ambisjonene om å ta en aktiv IKT utvikler- og pådriverrolle i regionen. IKT Agder er/vil bli et av de største IKT-miljøene for kommunal sektor i...

Avdelingsleder prosjekt og innovasjon – Stab

Etter sammenslåing mellom IKT Agder IKS, DDØ er IKT Agder på full fart med å møte ambisjonene om å ta en aktiv IKT utvikler- og pådriverrolle i regionen. IKT Agder er et av de største IKT-miljøene for kommunal sektor i Norge og er en foregangsmodell for andre...

Feide

Får du ikke logget på Feide?   Hvem skal du kontakte? Elever Grunnskolen:Kontakt skolen din for å få hjelp med brukernavn og passord Elever VGS: Kontakt IKT-Koordinator for å få hjelp med brukernavn og passord Ansatte: Ved glemt passord, benytt selvbetjeningsløsningen...
Agder Fylkeskommune velger IKT Agder som sin IT avdeling

Agder Fylkeskommune velger IKT Agder som sin IT avdeling

Den 19. april besluttet fellesnemnda at IKT Agder skal levere IT tjenester til den nye fylkeskommunen. Det betyr at IKT Agder vil vokse, både i antall ansatte og antall brukere og lokasjoner vi leverer tjenester til. Frem mot 1/1-2020 vil IKT Agder jobbe med åetablere...