Den 19. april besluttet fellesnemnda at IKT Agder skal levere IT tjenester til den nye fylkeskommunen. Det betyr at IKT Agder vil vokse, både i antall ansatte og antall brukere og lokasjoner vi leverer tjenester til.

Frem mot 1/1-2020 vil IKT Agder jobbe med åetablere infrastruktur for Agder fylkeskommune, samt åsørge for at den nye fylkeskommunen har de fagsystemer og IT løsninger som er nødvendig til oppstarten.