37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

Aktuelt

Hyggelig sammenkomst hos IKT Agder på fredag 07.12

Fredag 07.12 hadde IKT Agder utvidet styremøte med besøk fra Rådmenn og Ordførerne i våre eierkommuner. Det ble en hyggelig sammenkomst hvor IKT Agder hadde en gjennomgang av det gode arbeidet som gjøres hos oss. I etterkant av møte var det en enkel bevertning for...

Agder Fylkeskommune velger IKT Agder som sin IT avdeling

Den 19. april besluttet fellesnemnda at IKT Agder skal levere IT tjenester til den nye fylkeskommunen. Det betyr at IKT Agder vil vokse, både i antall ansatte og antall brukere og lokasjoner vi leverer tjenester til. Frem mot 1/1-2020 vil IKT Agder jobbe med åetablere...

Stopp, tenk, tenk, tenk deg om en gang til før du klikker

Vi opplever nå en kraftig økning i e-postsvindel der svindlere forsøker å lure mottakeren til å åpne et vedlegg eller å klikke seg inn på en side for å oppgi personopplysninger.  Mange ansatte har også mottatt e-post fra svindlere. Har du mottatt en slik e-post, må du...

Vær smartere enn tingene dine og ta ansvar

Hjemme er vi vår egen It-sjef og innkjøpsansvarlig. Det er vi selv som bestemmer hva slags teknologi vi skal bruke privat og har ansvaret for å installere og vedlikeholde de ulike systemene og enhetene. De fleste norske hjem har et trådløst nettverk og norske hjem...

Samles til et felles IKT miljø

Eierne av IKT samarbeidene DDØ (Den Digitale Østregionen) og Agder IKT Driftssenter IKS er enige om å slå IKT-samarbeidene sammen. Den nye virksomheten vil hete IKT Agder og levere IKT tjenester til alle kommunene i Østre Agder (Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad,...