gpdr

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018

Hensikten med den nye personvernlovgivningen er å beskytte personvern og personopplysninger i en digital tidsalder, hvor det samles inn mer data om individer enn noen gang tidligere. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge, der det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Vigilo er valgt som leverandør av ny løsning for barnehageadministrasjon

BAS-prosjektet har valgt Vigilo som leverandør av ny løsning for barnehageadministrasjon i kommunene våre.

Løsningen omfatter både håndtering av søknader, plasstildeling, og kommunikasjon mellom barnehagene og de foresatte.
Skyløsningen skal i drift før jul, og vi gleder oss til samarbeidet med Vigilo gjennom høsten.

https://vigilo.no/barnehage/

ikt_icon_org

Digitale piloter – hvor går reisen?

IKT Agder har gleden av å invitere til vår regionale konferanse som i år går av stabelen i Grimstad Kulturhus onsdag 8. februar. Vi får besøk av statssekretær Paul Chaffey som skal presentere stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge», og etter hans presentasjon skal det være paneldebatt hvor deltakerne vil bli utfordret på forholdet mellom sentral […]

ikt_icon_org

NY DAGLIG LEDER AV IKT AGDER IKS

Stillingen som daglig leder for selskapet IKT Agder IKS har vært lyst ledig. Det meldte seg 40 søkere til stillingen. Etter en grundig ansettelsesprosess vedtok et enstemmig styre for selskapet i møte 29.12.16 at Rune Johansen ansettes i stillingen. Rune Johansen er for tiden daglig leder for DDØ (Den Digitale Østregionen). Han har tidligere gjennom […]

ansatte

Vi søker daglig leder

logo_si_tieto_600_l

Software Innovation digitaliserer IKT Agder – som tar steget opp i skyen

IKT Agder har valgt Software Innovation som strategisk samarbeidspartner i digitaliseringsarbeidet for årene fremover. Samarbeidet skal sikre at de deltakende kommunene har en saksbehandlingsløsning og et arkivsystem som dekker organisasjonenes behov inn i fremtiden og tilrettelegger for økt antall digitale innbyggertjenester. Avtalen har en samlet verdi på ca. 30 millioner kroner over 10 år.

sdp

SendDigitalPost

IKT Agder utvikler sammen med Webstep AS og 25 kommuner/fylkeskommuner en løsning som sender dokumenter til KS SvarUT. Den geniale ideén er en lokal printer som ikke skriver ut papir, men formidler dokumenter via en sky-tjeneste til en valgt meldingsformidler. P.t. er meldingsformidleren KS SvarUt som igjen sender dokumenter til innbyggerne digitalt eller på papir.

visma_flyt_skole

Visma FLYT Skole er lansert

Kommunene Arendal, Grimstad og Froland har nå fått nytt skoleadministrativt system. Systemet heter VISMA Flyt Skole og er levert av Visma som er en av norges største leverandører av programvare. Visma Flyt Skole er en nettbasert løsning som dekker alle behov for moderne skoleadministrasjon. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og […]

portaler

Kommunenes nye nettsider er publisert

Arendal, Froland og Grimstad kommune lanserte nye brukerorienterte nettsider onsdag 9. mars. Kommunene gikk til anskaffelse av ny webpubliseringsløsning sommeren 2015 hvor de ønsket å byttet ut løsningen basert på EpiServer. ACOS ble den foretrukne leverandør basert på tildelingskriteriene produkt og leveranse. Kommunene har nå lansert nye responsive nettsider som oppfyller dagens offentlige krav med […]

Nytt sak- og arkiv system for kommunene og fylkeskommunen

Arendal, Grimstad og Froland kommune bestemte seg våren 2014 å starte et prosjekt for å bytte ut eller oppgradere dagens sak og -arkivløsning. Bakgrunnen for prosjektet er: Ønske om å ut flere gevinster i samarbeidet (ett system, felles arbeidsprosesser, organisering) Imøtekomme krav til digitalt førstevalg/økt digital samhandling for ansatte, innbyggere og næringsliv Forenklet og forbedret […]