Informasjonsarkitekt

Vi søker etter en person som kan ta et helhetlig ansvar for informasjonsarkitektur for IKT Agder og våre kunder og eiere. Stillingen er en del av et team som har ansvar for å levere tjenester innen prosjektledelse, digitalisering, arkitekturrådgivning og kontraktsforvaltning. 

Samles til et felles IKT miljø!

Eierne av IKT samarbeidene DDØ (Den Digitale Østregionen) og Agder IKT Driftssenter IKS er enige om å slå IKT-samarbeidene sammen. Den nye virksomheten vil hete IKT Agder og levere IKT tjenester til alle kommunene i Østre Agder (Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli) og Aust-Agder fylkeskommune. IKT Agder vil organiseres som et […]

Vær smartere enn tingene dine og ta ansvar!

Hjemme er vi vår egen It-sjef og innkjøpsansvarlig. Det er vi selv som bestemmer hva slags teknologi vi skal bruke privat og har ansvaret for å installere og vedlikeholde de ulike systemene og enhetene. De fleste norske hjem har et trådløst nettverk og norske hjem blir stadig smartere. Mange har panelovner og musikkspillere som er […]

Sosiale medier

Nå som så godt som alle er på sosiale medier, er det viktig å være seg bevisst på hvordan vi oppfører oss og blir oppfattet i det digitale rommet

Dine personopplysninger er gull verdt!

I 2018 får Norge nye personvernregler noe som gjør at innbyggerne får nye og styrkede rettigheter.  Alle virksomheter som behandler personopplysninger om egne ansatte, kunder, brukere eller andre må følge de nye reglene. Er vi forberedt?

Unngå å bli svindlet!

De ansatte utgjør siste skanse av sikkerhet i en virksomhet. Ubevisste eller bevisste handlinger kan bidra til at bedriftssensitiv informasjon kommer på avveier, eller at konkurrenter får tilgang til bedriftshemmeligheter, kontrakter eller prototyper. De fleste virksomheter er avhengig av at IT-systemene alltid fungerer og at filer og dokumenter er tilgjengelige når de trengs. Virus og […]

Stopp, tenk, tenk, tenk deg om en gang til før du klikker…

Vi opplever nå en kraftig økning i e-postsvindel der svindlere forsøker å lure mottakeren til å åpne et vedlegg eller å klikke seg inn på en side for å oppgi personopplysninger.  Mange ansatte har også mottatt e-post fra svindlere. Har du mottatt en slik e-post, må du ikke klikke på lenken eller gi fra deg […]

EUs forordning for personvern (GDPR) blir norsk lov i 2018

Hensikten med den nye personvernlovgivningen er å beskytte personvern og personopplysninger i en digital tidsalder, hvor det samles inn mer data om individer enn noen gang tidligere. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge, der det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Vigilo er valgt som leverandør av ny løsning for barnehageadministrasjon

BAS-prosjektet har valgt Vigilo som leverandør av ny løsning for barnehageadministrasjon i kommunene våre.

Løsningen omfatter både håndtering av søknader, plasstildeling, og kommunikasjon mellom barnehagene og de foresatte.
Skyløsningen skal i drift før jul, og vi gleder oss til samarbeidet med Vigilo gjennom høsten.

https://vigilo.no/barnehage/

Digitale piloter – hvor går reisen?

IKT Agder har gleden av å invitere til vår regionale konferanse som i år går av stabelen i Grimstad Kulturhus onsdag 8. februar. Vi får besøk av statssekretær Paul Chaffey som skal presentere stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge», og etter hans presentasjon skal det være paneldebatt hvor deltakerne vil bli utfordret på forholdet mellom sentral […]