ikt_icon_org

Digitale piloter – hvor går reisen?

IKT Agder har gleden av å invitere til vår regionale konferanse som i år går av stabelen i Grimstad Kulturhus onsdag 8. februar. Vi får besøk av statssekretær Paul Chaffey som skal presentere stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge», og etter hans presentasjon skal det være paneldebatt hvor deltakerne vil bli utfordret på forholdet mellom sentral […]

ikt_icon_org

NY DAGLIG LEDER AV IKT AGDER IKS

Stillingen som daglig leder for selskapet IKT Agder IKS har vært lyst ledig. Det meldte seg 40 søkere til stillingen. Etter en grundig ansettelsesprosess vedtok et enstemmig styre for selskapet i møte 29.12.16 at Rune Johansen ansettes i stillingen. Rune Johansen er for tiden daglig leder for DDØ (Den Digitale Østregionen). Han har tidligere gjennom […]

ansatte

Vi søker daglig leder

logo_si_tieto_600_l

Software Innovation digitaliserer IKT Agder – som tar steget opp i skyen

IKT Agder har valgt Software Innovation som strategisk samarbeidspartner i digitaliseringsarbeidet for årene fremover. Samarbeidet skal sikre at de deltakende kommunene har en saksbehandlingsløsning og et arkivsystem som dekker organisasjonenes behov inn i fremtiden og tilrettelegger for økt antall digitale innbyggertjenester. Avtalen har en samlet verdi på ca. 30 millioner kroner over 10 år.

sdp

SendDigitalPost

IKT Agder utvikler sammen med Webstep AS og 25 kommuner/fylkeskommuner en løsning som sender dokumenter til KS SvarUT. Den geniale ideén er en lokal printer som ikke skriver ut papir, men formidler dokumenter via en sky-tjeneste til en valgt meldingsformidler. P.t. er meldingsformidleren KS SvarUt som igjen sender dokumenter til innbyggerne digitalt eller på papir.

visma_flyt_skole

Visma FLYT Skole er lansert

Kommunene Arendal, Grimstad og Froland har nå fått nytt skoleadministrativt system. Systemet heter VISMA Flyt Skole og er levert av Visma som er en av norges største leverandører av programvare. Visma Flyt Skole er en nettbasert løsning som dekker alle behov for moderne skoleadministrasjon. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og […]

portaler

Kommunenes nye nettsider er publisert

Arendal, Froland og Grimstad kommune lanserte nye brukerorienterte nettsider onsdag 9. mars. Kommunene gikk til anskaffelse av ny webpubliseringsløsning sommeren 2015 hvor de ønsket å byttet ut løsningen basert på EpiServer. ACOS ble den foretrukne leverandør basert på tildelingskriteriene produkt og leveranse. Kommunene har nå lansert nye responsive nettsider som oppfyller dagens offentlige krav med […]

Nytt sak- og arkiv system for kommunene og fylkeskommunen

Arendal, Grimstad og Froland kommune bestemte seg våren 2014 å starte et prosjekt for å bytte ut eller oppgradere dagens sak og -arkivløsning. Bakgrunnen for prosjektet er: Ønske om å ut flere gevinster i samarbeidet (ett system, felles arbeidsprosesser, organisering) Imøtekomme krav til digitalt førstevalg/økt digital samhandling for ansatte, innbyggere og næringsliv Forenklet og forbedret […]

IMG_1539

IKT Agder IKS velger Netsecurity som leverandør av ny sikkerhetsløsning

IKT Agder har valgt Netsecurity som leverandør av ny sikkerhetsløsning for et av Sørlandets største nettverk med 20.000 brukere. Netsecurity vant avtalen i konkurranse med andre aktører etter offentlig anbud. Leveransen omfatter neste generasjon brannmurer fra Palo Alto Networks med tilhørende sikkerhetstjenester.

froland_arendal_grimstad_web

Nye nettsider på vei til kommunene

Våre eierkommuners nettsider har vært modne for en oppgradering og ny oppbygging. Det ble i den prosessen bestemt at Arendal, Grimstad og Froland skulle gå sammen med å se på muligheten for å få på plass en ny løsning.