Vi søker etter en person som kan ta et helhetlig ansvar for forvaltning av IKT løsninger innenfor helse, velferd og omsorg for våre kunder og eiere. Forvaltningsansvarlig vil forholde seg til en egen organisering på tvers av eierne/kommunene som ivaretar både faglige spørsmål og beslutninger. Forvaltningsansvarlig vil ha tett kontakt med systemansvarlig for det enkelte system. I IKT Agder vil forvaltningsansvarlig samarbeide tett med ansatte med kompetanse kontrakts- og lisensforvaltning, endringshåndtering og teknisk systemforvaltning. Forvaltningsansvarlig rapporterer til avd. leder forvaltning.

Vi søker etter deg som har erfaring med forvaltning av IKT løsninger gjennom tett samarbeid mellom brukere, ledere, leverandør og fag. Du forstår balansen mellom teknologi, prosess og forvaltning, og trives med variasjon i arbeidsoppgaver. I tillegg har du stor arbeidskapasitet og leveransefokus. Dersom du kjenner offentlig og/eller kommunal forvaltning er det en fordel.

Du bør ha både erfaring og kompetanse innenfor metodikk og økonomi og ha god forretnings- og prosessforståelse. Erfaring fra helserelaterte oppgaver i en kommunal eller annen offentlig organisasjon vil også bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 •  Samordne IT-relaterte aktiviteter innen Helse på tvers av eierkommuner
 • Koordinere IT-relatert samhandling på tvers av sektorene helse, adm, oppvekst og teknisk
 • I samarbeid med kommunene utarbeide og ajourhold en oversikt over alle IT- verktøy som benyttes innen sektoren
 • Bidra til innføring av felles IT-løsninger og like arbeidsprosesser
 • Tilrettelegge for kompetanseheving på gjeldene IT-verktøy innen egen sektor
 • Være rådgiver på IT-relaterte spørsmål
 • Ansvar for økonomi i forhold til eget budsjett i IKT-Agder
 • Overordnet ansvar for å koordinere anskaffelser av IT-systemer eller oppgraderinger på helse og omsorgsfeltet
 • Merkantilt ansvarlig overfor leverandører av IT-systemer, leverandøroppfølging iht kontrakt
 • Forberede saker til styringsgruppen, i samråd med samhandlingskoordinator
 • Være bindeledd mellom styringsgruppen, forvaltningsgruppene og IKT Agder
 • Delta og bidra i forvaltningsgruppemøter (referent)
 • Arbeide for gevinstrealisering ved bruk av digitale løsninger i helse og omsorgssektoren

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole-/universitetsutdannelse
 • Ønskelig med sertifisering i bruk av metodikk, f.eks Prince 2 eller ITIL
 • Dokumenterte resultater fra sammenliknbare oppgaver
 • Kjennskap til kommunal og fylkeskommunal forvaltning er en fordel
 • Erfaring fra liknende stillinger i privat eller offentlig virksomhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • God til å kommunisere og skape langvarige relasjoner
 • Selvstendig, men trives med å jobbe i team
 • Løsningsorientert, analytisk og metodisk
 • Initiativrik – se muligheter

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige arbeidsbetingelser
 • En hektisk og spennende hverdag hvor en har stor påvirkning på bedriftens og egen utvikling
 • Et faglig miljø med høy kompetanse og godt arbeidsmiljø
 • Arbeidssted er for tiden i Arendal

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Registrer din søknad og CV ved å klikke her:

Søknad og CV sendes elektronisk. Søknadsfrist: 06.01.19. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

For ytterligere informasjon og spørsmål kontakt:

 • Avdelingsleder Rune Møster
  Telefon 481 60 621
 • Daglig leder Rune Johansen
  Telefon 901 08 066