37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

Vi søker etter en person som kan ta et helhetlig ansvar for forvaltning av IKT løsninger innenfor kommunaltekniske systemer (Eiendom, GIS, tekniske systemer, m.fl). Forvaltningsansvarlig vil forholde seg til en egen organisering på tvers av kommunene i samarbeidet som ivaretar både faglige spørsmål og beslutninger. Forvaltningsansvarlig vil ha tett kontakt med systemansvarlig for det enkelte system. I IKT Agder vil forvaltningsansvarlig samarbeide tett med ansatte med kompetanse innen kontrakts- og lisensforvaltning, prosjektledelse, endringshåndtering og teknisk systemforvaltning. Forvaltningsansvarlig rapporterer til avd. leder forvaltning

Vi søker etter deg som har erfaring med forvaltning av IKT løsninger gjennom tett samarbeid mellom brukere, ledere, leverandør og fag. Du forstår balansen mellom teknologi, prosess og forvaltning, og trives med variasjon i arbeidsoppgaver. I tillegg har du stor arbeidskapasitet og leveransefokus. Dersom du kjenner offentlig og/eller kommunal forvaltning er det en fordel.

Du bør ha både erfaring og kompetanse innenfor metodikk og økonomi og ha god forretnings- og prosessforståelse. Erfaring fra tekniske systemer og oppgaver i en kommunal eller annen offentlig organisasjon vil også bli vektlagt

Arbeidsoppgaver

Forvaltningsansvarlig skal i samarbeid med forvaltningen i teknisk sektor:

 • Samordne IT-relaterte aktiviteter innen tekniske systemer på tvers av eierkommuner
 • Bidra til innføring av felles IT-løsninger og sikre like arbeidsprosesser
 • Tilrettelegge for kompetanseheving på gjeldene IT-verktøy innen egen sektor
 • Forberede saker til Østre Agder tekniske forum som er styringsgruppen for IKT-løsninger
 • Forvaltningsansvarlig deltar i forvaltningsgruppens møter og er referent.

 

Videre skal forvaltningsansvarlig:

 • Koordinere IT-relatert samhandling på tvers av sektorene helse og velferd, administrasjon, oppvekst og teknisk
 • I samarbeid med kommunene arbeide for en samordnet systemportefølje som muliggjør uttak av gevinster
 • Ansvarlige for økonomi i forhold til vedtatte fellesprosjekter i teknisk sektor
 • Overordnet ansvar for å koordinere anskaffelser av IT-systemer eller oppgraderinger innen teknisk sektor
 • Være merkantilt ansvarlig overfor leverandører av IT-systemer, og oppfølging av leverandør i henhold til kontrakt
 • Være rådgiver på IT-relaterte spørsmål
 • Være bindeledd mellom styringsgruppa, forvaltningsgruppa og IKT Agder
 • Arbeide for gevinstrealisering ved bruk av digitale løsninger i teknisk sektor

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole-/universitetsutdannelse
 • Ønskelig med sertifisering i bruk av metodikk, f.eks Prince 2 eller ITIL
 • Dokumenterte resultater fra sammenliknbare oppgaver
 • Kjennskap til kommunal og fylkeskommunal forvaltning er en fordel
 • Erfaring fra liknende stillinger i privat eller offentlig virksomhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • God til å kommunisere og skape langvarige relasjoner
 • Selvstendig, men trives med å jobbe i team
 • Løsningsorientert, analytisk og metodisk
 • Initiativrik – se muligheter

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige arbeidsbetingelser
 • En hektisk og spennende hverdag hvor en har stor påvirkning på bedriftens og egen utvikling
 • Et faglig miljø med høy kompetanse og godt arbeidsmiljø
 • IKT Agder er en IA-bedrift
 • Arbeidssted er for tiden i Arendal

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Registrer din søknad og CV ved å klikke her:

Søknad og CV sendes elektronisk. Søknadsfrist: 24.11.2019. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

For ytterligere informasjon og spørsmål kontakt:

 • Avdelingsleder Rune Møster
  Telefon 481 60 621
 • Daglig leder Rune Johansen
  Telefon 901 08 066