Bilde viser inngangspartiet til Universitetet i Agder, Grimstad

IKT Agder er partner med UiA

  •  

Første tilbud fra UiA i den sammenheng  er den modulbaserte lederutdanningen i digital transformasjon!

Studiet er utviklet i samarbeid med Partnerprogrammet, og i samarbeid med IKT Norge, IKT AGDER, GCE NODE, Knowit Sør og Digin, har vi blitt tildelt midler.

 

Dette er en del av regjeringens kompetansereform Lære hele livet, og er støttet av Kompetanse Norge

Den Modulbaserte lederutdanningen i digital transformasjon er et studietilbud skreddersydd for ledere og mellomledere som har et ansvar eller tilknytning til digitalisering i offentlige og private virksomheter. Den modulbaserte lederutdanningen passer for deg som ønsker å styrke sin kompetanse innen digitalisering og digital transformasjon og er lagt opp som et fleksibelt og nettbasert studieløp som kan kombineres med jobb.

 

Studietilbudet består av totalt fire moduler som tilbys som selvstendige emner a 10 sp. per emne (totalt 40 sp.).  Emnene vil tilbys enkeltvis fra perioden høst 2021 til juni 2023. Du velger selv hvor mange emner du vil ta.

 

Høst 2021 – Modul 1: Strategisk bruk av IKT (10 sp)

Vår 2022 – Modul 2: Digitalisering og bærekraft (10 sp)

Høst 2022 – Modul 3: Data Science som strategisk verktøy (10 sp)

Vår 2023 – Modul 4: Digitalisering og prosessledelse (10 sp)

 

Strategisk bruk av IKT

Strategisk bruk av IKT er et emne rettet mot ansatte som arbeider strategisk og operativt med digitalisering og digitaliseringsprosesser.

Emnet fokuserer på virksomhetssystemer slik som ERP, BI, CRM samt teknologier som Internet of things og Blockchain.

Virksomhetssystemer er viktige digitale ressurser for å oppnå effektive prosesser og verdiskapning i organisasjoner.

Emnet passer for ansatte i næringsliv og offentlig sektor som ønsker å øke sin kunnskap om og kompetanse i hvordan implementering av virksomhetssystemer kan bidra til å realisere potensialet for digitalisering og økt ytelse.

 


Løpende opptak:

Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.
Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

 Hopp rett ned til innholdet