Illustrasjonsbilde

IKT Agder samling med nye medlemmer

Bykle, Valle, Bygland, Evje & Hornnes, samt Iveland kommune ble en del av IKT Agder samarbeidet i 2022

7. og 8. desember 2022 hadde IKT Agder besøk av toppledergruppene fra disse kommunene. 

De nær 50 deltakerne fikk bla. høre om selskapets historikk, standard, porteføljestyring, forvaltning og IT sikkerhet. Plan for on-boarding og migrering av fagsystemer inn i IKT Agder, samt tidligere erfaringer ved virksomhetsoverdragelser ble også presentert. 

Gode diskusjoner og felles refleksjoner over viktige tema ble tatt opp. Vi takker for to fine dager og at ledere så viktigheten av å sette av tid til besøket i en ellers hektisk hverdag. Dette lover godt for det fremtidige samarbeidet.

Sammen blir vi sterkere for en Enklere hverdagHopp rett ned til innholdet