IKT Agder søker Porteføljeforvalter – Virksomhetsstyring

Har du stort engasjement og ønsker å bidra til god ressursstyring av vår prosjektportefølje?

Vi søker nå porteføljeforvalter til vårt nyetablerte porteføljekontor. Porteføljekontoret skal understøtte ulike råd og utvalg i utøvelsen av sitt ansvar og gjennomføring av sine oppgaver. Som porteføljeforvalter vil du bidra til videre utvikling av IKT Agder sin prosjektportefølje og jobbe bredt ut mot alle avdelingene i selskapet, samt mot våre eiere.

IKT Agder er i utvikling og vekst og kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Du vil være en viktig brikke i å videreutvikle tjenestetilbudet i samarbeid med våre kommuner for å skape en «enklere hverdag».