LEVERANDØR AV IKT-tjenester til kommuner, fylker og kommunale virksomheter

beste løsning.

en enklere hverdag

IKT Agder leverer og drifter systemer med brukerne i sentrum, samt gir rådgivning som gir mer IT for pengene.

Les videre hva dette innebærer.

IKT Agder leverer og drifter systemer med brukerne i sentrum.

IKT Agder har ikke som mål å optimalisere profitt. Vår oppgave er å gi eierne våre de beste løsningene til riktigst mulig pris. Det tjener vi på alle sammen.

IKT Agder leverer drift av IKT-tjenetser og rådgivning innen IKT

drift av tjenester.

brukerne i sentrum

 • Support-tjeneste for alle brukerne
 • Telefonisystemer som effektiviserer
 • Automatisert brukerhåndtering 
 • Sømløse og trådløse nettverk
 • Leverandøroppfølging
 • Datarom og skytjenester 

Support.

IKT Agder har åpent servicesenter alle hverdager mellom kl. 07.30 og kl. 16.00. Servicesenteret har dyktige ansatte med lang og god erfaring. Alle henvendelser håndteres raskt, og med god kvalitet.

Servicesenteret kontaktes via telefon, e-post eller via websiden. Senteret tar i mot alle IKT-relaterte spørsmål – slik som brukerkonto og tilganger, utskrift, PC-programmer, fagsystemer m.m. IKT Agder har alltid høyt fokus på å løse problemstillinger for brukerne!

Vi har beredskapsvakt 24/7/365 på utvalgte systemer innen helse og omsorg.

Samhandling.

IKT Agder har drifts- og forvaltningsansvar for telefonisystemer. Vi sørger for at det anvendes moderne og brukervennlige løsninger for kommunikasjon. Det gir trygghet om at innbyggere og brukere av tjenester kan nå kommunene når de har behov for det.

Vi leverer også samhandlingsløsninger for ansatte. Effektivte løsninger for kommunisere, deling av informasjon og dokumenter, uavhengig av hvor de er og fra hvilke enheter den enkelte ansatte benytter. Dette gjør at ansatte sparer tid på de administrative oppgavene som de må utføre og at tiden kan benyttes mer effektivt på utførelse av tjeneste til sine innbyggere.

Brukertilgang.

IKT Agder har automatisert ordning for brukerhåndtering hvor ledere via HR-systemet eller direkte i Brukerportalen kan opprette nye brukerkontoer for ansatte. Løsningen gir også den ansatte mulighet til å endre/bytte eget passord ved behov.

Vi har også serviceteknikere som kan rykke ut om det er behov for hjelp med PC, kontortelefon, nettverksskriver ol. på stedet.

IKT Agder står for innkjøp av  PCer via felles avtaler, og klargjør disse med felles systemer, nettverk m.m. før levering til bruker.

Nettverk.

IKT Agder leverer nettverk til ca 320 ulike lokasjoner i Agder fylke. I hovedsak leveres nettverkstjenester via underleverandører. Tjenestene er standardiserte slik at brukere sømløst kan bevege seg mellom ulike lokasjoner innenfor det samme trådløse nettverket. 

IKT Agder leverer også trådløst bynett for til glede for innbyggere og turister som besøker regionen. Per i dag er bynett etablert i Arendal, Grimstad, Risør, Tvedestrand og flere gjestehavner. Tilsvarende tjeneste er levert til Sør Amfi, Idrettsparken i Arendal, Vitensenteret i Arendal og Kristiansand, Levermyr arena m.fl.

Drift av systemer.

IKT Agder leverer applikasjonsforvaltning og drift av IT-systemer til 14 kommuner og Agder fylkeskommune. Eierkommunene har i alt 120 IT-systemer som kan deles inn i fire sektorer; Helse, Oppvekst og skole, Administrasjon og Teknisk.

I tillegg leverer vi tjenester til enheter som er organisert utenfor kommunene som Eiendom, Havn, Agder Arbeidsmiljø, Aust-Agder Museum og Arkiv m.fl.

Oppfølging.

IKT Agder er kontraktspart og ivaretar kontraktsforvaltning på vegne av eierne for mange fagsystemer. Denne samordningen gir god effekt og setter IKT Agder i stand til å stille krav til leverandørene. Vi ivaretar også:

 • Kontrakter og leverandører som følges opp i tråd med bestemmelsene i den enkelte kontrakt
 • Tar initiativ til reforhandlinger eller utarbeider beslutningsunderlag for igangsettelse av anskaffelser
 • Anskaffelsesprosesser innenfor IKT-området
 • Forvaltning av lisenser og sikre korrekt lisensiering

Datarom.

IKT Agder leverer datarom fra ulike skyleverandører og tjenestetilbydere. Dette gjør vi på en kostnadseffektiv, hensiktsmessig, sikker og sømløs måte for våre brukere og kunder. Tjenestene er godt beskyttet med bruk av moderne teknologi, og har god kapasitet som utvides ved behov.

IKT Agder leverer rådgivning innen IKT

rådgivning.

mer IT for pengene

Vi har mye erfaring fra offentlig sektor, og kjenner godt bakgrunnen for de krav som stilles til kommunenes IKT-tjenester. Implementering av nye IKT-tjenester gir store investeringer. Sammen kan vi lage riktigere bestillinger. Det er god samfunnsøkonomi!

 • Prosjektledelse
 • Sikkerhet og teknisk rådgivning
 • Digitalisering og prosesskartlegging
 • Arkitektur
 • Gevinsanalyse
 • Forvaltning og drift av IT-systemer
 • Rådgivning og prosjektledelse

I tillegg utfører vi ulike konsulenttjenester for våre eiere etter behov og kapasitet. Dersom du har behov for hjelp, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Rådgivning.

IKT Agder leverer IKT rådgivning og prosjektledelse innenfor områdene; prosjektledelse, teknisk, sikkerhet, digitaliseringsprosesser, arkitektur, prosesskartlegging og gevinstanalyse samt generelle konsulenttjenester.

Prosjektledelse.

IKT Agder har et stort  og godt prosjektmiljø med mange erfarne prosjektledere. Vi har etablert en egen prosjektmetodikk og rammeverk, basert på PRINCE2 og Prosjektveiviseren fra DIFI. Rammeverket deles med eierne og er i stadig utvikling. Vi har lang erfaring med komplekse IKT-prosjekter, og i alle større prosjekter oppnevnes en hovedprosjektleder.

Sikkerhet.

IKT Agder har kompetanse innenfor teknologi og sikkerhet, og bistår eierne med rådgivning innenfor tekniske veivalg og sikkerhetsaspekter. Vi bistår  med alt fra design til leveranse. ROS analyser, anskaffelser, tilpasninger av teknologi i bygg samt tilrettelegging for at teknologi kan være med å forenkle oppgaver som spare tid i kommunene.   

Prosesskartlegging.

IKT Agder har digitale rådgivere som kan støtte eierne våre i digitaliseringsprosesser. Vi har kompetanse på prosesskartlegging, etablering av målbilde, brukerhistorier og prosessmodellering. Denne kompetansen brukes i alle våre  prosjekter, og gjerne som grunnlag for anskaffelser.

Arkitektur.

IKT Agder har kompetanse på virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur og teknisk arkitektur. Vi utarbeider løsninger for våre eiere, både enkeltvis og i fellesskapet. Selskapet har stor fokus på å følge nasjonale og lokale arkitekturprinsipper.

Gevinst.

IKT Agder har erfaring med gevinstanalyse i forbindelse med IT-prosjekter. En tilpasning av KS Gevinstkokebok og egne erfaringer ligger til grunn for aktiviteter som gjennomføres.

Hopp rett ned til innholdet