om arkitektur.

hvem, hva og hvorfor

Definert som den fundamentale organiseringen av noe, virkeliggjort gjennom;

* komponentene

* deres relasjon til hverandre og miljøet rundt

* og prinsippene rundt vedlikehold, design og utvikling.

(ref. TOGAF).

IKT Agder leverer drift av IKT-tjenetser og rådgivning innen IKT

slik jobber vi.

hos ikt Agder

Dette kapitelet inneholder hvordan vi jobber konkret med arkitektur.

Vil vise metodikk, verktøy og liknende.

rammeverk.

regler og struktur

KT Agder benytter TOGAF som rammeverk for arkitektur. 

Bakgrunnen for valget er den åpne tilnærmingen dette rammeverket har til andre rammeverk og mulighetene for tilpasninger.

TOGAF angir en strukturert metodikk for å identifisere hvilke endringer en virksomhet må gjennomføre for å nå målene sine.

På basis av en felles visjon for en ønsket fremtidig tilstand, vurderes nå-tilstanden og gapet mellom nåværende og ønsket tilstand for alle domener. 

Tekst til bilde

Prinsipper.

brukt hos ikt Agder

IKT Agder og våre eiere må forholde seg til nasjonale føringer for IKT-arbeid i offentlig sektor. 

Figuren til venstre viser prinsipper og føringer som har blitt benyttet aktivt i arbeidet med vår arkitektur- og integrasjonsstrategi.

På bakgrunn av de nasjonale prinsippene, de kommunale føringene og de fylkeskommunale prinsippene har vi valgt å konkretisere enkelte prinsipper og legge til nye lokale prinsipper som skal gjelde for IKT-løsningene i IKT Agder samarbeidet.

Det er et mål at disse prinsippene benyttes i forhold til konkrete krav til nye IKT-løsninger.

grensesnitt.

for utviklere

Her skal det stå mer om hvordan vi forholder oss til API-er og grensesnitt. Teksten kan være mer av teknisk art da dette ikke nødvendigvis skal forstås av alle.

arkitekturteamet.

Virksomhetsarkitekt

Atle Frydenlund

tlf ……..

e-post …….

Tekniskarkitekt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Informasjonssarkitekt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sikkerhetsarkitekt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.