Vi søker etter deg som vil arbeide i et profesjonelt IKT-miljø

IKT.AGDER

skaper en enklere hverdag

Vi søker etter deg som vil arbeide i et profesjonelt IKT-miljø med fokus på faglig kvalitet, samhold og et godt arbeidsmiljø. Selskapet er i utvikling og vekst, og vi kan tilby deg utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. I IKT Agder vil du være en viktig brikke i arbeidet med å utvikle tjenester i samarbeid med våre eiere for å skape en «enklere hverdag» for mange. 

I IKT Agder vil du være en viktig brikke i arbeidet med å utvikle tjenester i samarbeid med våre eiere for å skape en «enklere hverdag» for mange.

ledige stillinger.

STILLINGSØKNADSFRIST
Prosjektleder14.05.2024
Gjennom traineeprogrammer gir IKT Agder unge en unik karrierestart i regionen.

Trainee.

en unik karrierestart

IKT Agder er en del av Trainee Sør . Gjennom samarbeidet av ca 40 medlemsbedrifter på Sørlandet, er vi med å gi unge en unik karrierestart i regionen. Vi ser etter deg som ønsker spennende utfordringer!

Lærling.

i IKT Agder

IKT Agder er opptatt av læring og kompetanseheving. Vi ser nytten av å ha unge, flinke medarbeidere og har til enhver tid 6 lærlinger –  3 første års lærlinger og 3 annen års lærlinger. Våre lærlinger kommer fra hele Agder fylke og vi samarbeider med Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder og Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder.

Har du spørsmål om IKT Agder og lærling ta kontakt med Anne Siri Grudal Boye. 

E-post: Anne.Siri.Grudal.Boye@ikt-agder.no eller telefon 901 67 896

Vi ser nytten av å ha unge, flinke medarbeidere og har til enhver tid 6 lærlinger.
IKT Agder har i flere perioder hatt medarbeider som har hatt arbeidstrening.

Praksis.

og arbeidstrening

IKT Agder har en partneravtale med UiA –  Institutt for informasjonssystemer . Målet er å etablere en varig struktur for samskaping og utvide samarbeidsområdene. Er det studenter som ønsker å skrive en bachelor eller en masteroppgave hos oss, ta kontakt med Hanne Møgster, telefon 977 75 686. IKT Agder har i flere perioder hatt medarbeider som har hatt arbeidstrening. Dette er et viktig og meningsfullt samfunnsansvar som både er nyttig for oss som bedrift og for medarbeideren som får arbeidstrening.

verdiene. 

våre

Bedriftskulturen i selskapet skal gjenspeile våre verdier, arbeidsprinsipper og etikk. Ansatte og ledere skal gå foran og motivere til etisk refleksjon og gode valg.

Verdiene til IKT Agder er: 

 

Vi har mot til å tenke nytt og utradisjonelt. Vi skal være aktive bidragsytere for at eierne og brukerne våre får mest mulig optimale løsninger og være gode rådgivere for dem. Vi tar initiativ og er kreative.

Vi har mot til å si hva vi mener og stå for det, slik at vi bidrar til et arbeidsmiljøet i selskapet er slik at alle synes dette er et attraktivt sted å jobbe.

 

Vi er nyskapende!

Våre kollegaer og samarbeidspartnere vet hvor de har oss og hva vi står for. Vi skal ha faglig integritet og opptre profesjonelt og redelig i møte med eiere, kunder, brukere og leverandører.

Vi gjør som vi sier, holder hva vi lover og kommuniserer åpent og tydelig. Vi er klar på egen rolle og unngår dobbeltroller.

Selskapets interesser og personlige interesser skal ikke blandes. Den enkelte har selv ansvar for å opplyse om egen habilitet og tre til side når saken krever det.

 

Vi er pålitelige, solide og har høy integritet.

Vi respekterer våre medmennesker for de personene de er,
deres bakgrunn og kultur. Vi skal være bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø og være hjelpsomme overfor kollegaer.

Vi viser toleranse for andres syn og verdsetter mangfold.

 

Vi søker å forstå før vi forsøker å gjøre oss forstått.

Illustrasjonsbilde
Hopp rett ned til innholdet