Sentralbord.

37 05 52 20

Åpningstider
mandag – fredag kl. 07.30 – 16.00

Administrasjon
postmottak@ikt-agder.no

Brukerportal
iktsia.no

IKT Agder IKS

Serviceboks 788, 4809 Arendal

 

Besøksadresse 
Fløyveien 12, 4838 Arendal

Organisasjonsnummer
985 359 385

Distriktskontor Kristiansand

Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand

Distriktskontor Vegårshei

Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Distriktskontor Vennesla (midlertidig)

Venneslamoen 1, 4700 Vennesla

 

Sentralbord.

37 05 52 20

Åpningstider
mandag – fredag kl. 07.30 – 16.00

Administrasjon
postmottak@ikt-agder.no

Kundeportal
iktsia.no

IKT Agder IKS

Serviceboks 788, 4809 Arendal

 

Besøksadresse 
Fløyveien 12, 4838 Arendal

Organisasjonsnummer
985 359 385

Distriktskontor Kristiansand

Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand

Distriktskontor Vegårshei

Molandsveien 11, 4985 Vegårshei

Distriktskontor Vennesla (midlertidig)

Venneslamoen 1, 4700 Vennesla

 

kontaktpersoner.

i IKT Agder

Rune Johansen, daglig leder i IKT Agder
Rune Johansen
daglig leder
rune.johansen@ikt-agder.no
Tlf: +47 901 08 066

kontaktpersoner.

i IKT Agder

Rune Johansen, daglig leder i IKT Agder
Rune Johansen
daglig leder
rune.johansen@ikt-agder.no
Tlf: +47 901 08 066
Ledergruppe

Virksomhetsstyring

Tone Merete Mikalsen
avdelingsleder
tone.merete.mikalsen@ikt-agder.no
Tlf: +47 908 99 193

Innovasjon og
digitalisering

Tonny Andre Morewood
avdelingsleder
tonny.andre.morewood@ikt-agder.no
Tlf: +47 905 62 609

Tjenesteutvikling og
samhandling

Martin Zeiffert
avdelingsleder
martin.zeiffert@ikt-agder.no
Tlf: +47 901 47 987

Virksomhetsstyring

Tone Mikalsen
avdelingsleder
tone.merete.mikalsen@ikt-agder.no
Tlf: +47 908 99 193

Innovasjon og digitalisering

Tonny Andre Morewood
avdelingsleder
tonny.andre.morewood@ikt-agder.no
Tlf: +47 905 62 609

Tjenesteutvikling og samhandling

Martin Zeiffert
avdelingsleder
martin.zeiffert@ikt-agder.no
Tlf: +47 901 47 987

Tjenesteleveranse

Solveig Aanjesen, avdelingsleder i IKT Agder
Solveig Aanjesen
avdelingsleder
solveig.aanjesen@ikt-agder.no
Tlf: +47 915 63 181

Tjenesteplattform

Ronny Tellefsdal Sunde, avdelingsleder i IKT Agder
Ronny Tellefsdal Sunde
avdelingsleder
ronny.tellefsdal.sunde@ikt-agder.no
Tlf: +47 975 65 621

Tjenesteleveranse

Solveig Aanjesen, avdelingsleder i IKT Agder
Solveig Aanjesen
avdelingsleder
solveig.aanjesen@ikt-agder.no
Tlf: +47 915 63 181

Tjenesteplattform

Ronny Tellefsdal Sunde, avdelingsleder i IKT Agder
Ronny Tellefsdal Sunde
avdelingsleder
ronny.tellefsdal.sunde@ikt-agder.no
Tlf: +47 975 65 621
ADMINISTRASJON
Hanne Elisabeth Møgster, HR og kommunikasjonsrådgiver i IKT Agder
Hanne Elisabeth Møgster
HR og HMS-ansvarlig
hanne.elisabeth.mogster@ikt-agder.no
Tlf: +47 977 75 686
Gil Holm, økonomiansvarlig i IKT Agder
Gil Holm
økonomiansvarlig
gil.holm@ikt-agder.no
Tlf: +47 901 89 354
Hanne Elisabeth Møgster, HR og kommunikasjonsrådgiver i IKT Agder
Hanne Elisabeth Møgster
HR og HMS ansvarlig
hanne.elisabeth.mogster@ikt-agder.no
Tlf: +47 977 75 686
Gil Holm, økonomiansvarlig i IKT Agder
Gil Holm
økonomiansvarlig
gil.holm@ikt-agder.no
Tlf: +47 901 89 354