37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

Ledige stillinger

IKT Agder er i stor vekst, og vi er inne i en stor rekrutterings prosess med stillinger som ble utlyst i mai, med frist 31.05.19. 

Vi har ikke flere stillinger utlyst pr. dags dato, men kan komme flere stillinger utover høsten, så følg med videre.

For generelle spørsmål om stillingene ta kontakt med Hanne Møgster Tlf: 977 75 686 eller på mail; hanne.elisabeth.mogster@ikt-agder.no