Vi søker etter en person som kan ta et helhetlig ansvar for forvaltning av IKT løsninger innenfor kommunaltekniske systemer (Eiendom, GIS, tekniske systemer, m.fl). Forvaltningsansvarlig vil forholde seg til en egen organisering på tvers av kommunene i samarbeidet som...