37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

Ledige stillinger

Forvaltningsansvarlig Administrative systemer – Forvaltning

Vi søker etter en person som kan ta et helhetlig ansvar for forvaltning av IKT løsninger innenfor administrative systemer (ERP, Sak og Arkiv, m.fl) for våre kunder og eiere. Forvaltningsansvarlig vil forholde seg til en egen organisering på tvers av eierne/kommunene...

Forvaltningsansvarlig Tekniske systemer – Forvaltning

Vi søker etter en person som kan ta et helhetlig ansvar for forvaltning av IKT løsninger innenfor Tekniske systemer (Eiendom, GIS, kommunaltekniske systemer, m.fl) for våre kunder og eiere. Forvaltningsansvarlig vil forholde seg til en egen organisering på tvers av...