Etter sammenslåing mellom IKT Agder IKS, DDØ er IKT Agder på full fart med å møte ambisjonene om å ta en aktiv IKT utvikler- og pådriverrolle i regionen. IKT Agder er et av de største IKT-miljøene for kommunal sektor i Norge og er en foregangsmodell for andre...