37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

Ledige stillinger

HR/ kommunikasjons-rådgiver

Etter sammenslåing mellom IKT Agder IKS, DDØ og VAF IT (Vest Agder fylkeskommune) er IKT Agder på full fart med å møte ambisjonene om å ta en aktiv IKT utvikler- og pådriverrolle i regionen. IKT Agder er/vil bli et av de største IKT-miljøene for kommunal sektor i...

Avdelingsleder prosjekt og innovasjon – Stab

Etter sammenslåing mellom IKT Agder IKS, DDØ er IKT Agder på full fart med å møte ambisjonene om å ta en aktiv IKT utvikler- og pådriverrolle i regionen. IKT Agder er et av de største IKT-miljøene for kommunal sektor i Norge og er en foregangsmodell for andre...