Illustrasjonsbilde

Miljødiplom til IKT AGDER

FNs bærekraftsmål er en viktig ledestjerne for alle bedrifter, inkludert IKT Agder. Vi jobber hele tiden for å forbedre oss og se på hvordan vi som bedrift kan støtte opp rundt de 17 målene.

En måte vi kan være en bidragsyter til dette er at vi sørger for at utgått, defekt eller utstyr som av andre årsaker ikke lengre skal benyttes sendes til gjenvinning. IKT Agder har rammeavtale på en slik løsning med CHG-MERIDIAN, en avtale som nå har vært operativ i over ett år. Det har derfor vært spennende å hvilke ting man har fått ut av denne avtalen – med tanke på miljøhensyn.

Sikkerheten vel så viktig

Derimot er det ikke bare miljøperspektivet som er viktig oppi dette. CHG-MERIDIAN bistår oss også i å sikre at data fra det innleverte utstyret ikke havner på avveie. For det er ingen tvil om at vi har mange som potensielt har sensitive eller andre opplysninger som man ikke ønsker at andre skal få tak i. CHG-MERIDIAN bistå oss derfor i sikker sletting av data i tillegg til gjenvinning og gjenbruk av utstyr.

Høy gjennbruksprosent

Tallene for 202 viser at vi har oppnådd en gjennbruksprosent på 84 % på desktops, 57 % på laptops og 52 % på nettbrett.

Av de 2 211 produktene som gikk gjennom produksjonen til CHG-MERIDIAN sitt teknologisenter i Skien i 2020, fikk 1 212
nytt liv via gjenbruk. Basert på det forskningsmaterialet vi har tilgang til betyr dette at dere har spart miljøet for følgende:

    • CO2 – 718 836 kg
    • Vann – 1 290 328 liter
    • Kjemikaler – 22 657 kg
    • Fossilt brensel – 311 708 kg
    • Elektrisitet – 2 175 254 kWh

Disse tingene tilsvarer da blant annet ca 389 bilers årlige CO2, en kliemanøytralitet for 5 171 482 kjørte kilometer. Dette er noe som tilsvarer 129 ganger rundt jorda. Dette og annen statistikk kan man lese på diplomet. CHG har også utarbeidet en full rapport for de som kunne finne det interessant, den finner dere under.

Til slutt vil vi oppfordre til at å avhende så mye gammel utstyr som mulig til riktig sted. Ikke bare sparer vi miljøet – men dette er også viktig for sikkerheten og hindre at data havner på avveie når klienter går ut av drift. Hopp rett ned til innholdet