IKT Agder skal snakke om flytting til skydrift på DigitalArkiv 2021

IKT Agder ble spurt om å være med som en av foredragsholderne i DigitalArkiv 2021! Og det sa vi selvfølgelig ja til.

DigitalArkiv 2021 har fokus å belyse trender, utfordringer og muligheter knyttet til det å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon og hvilken betydning dette har for samfunnet vi lever i.

Emner som digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, skylagring og sikkerhet og tilgangstyring er viktige temaer som vil bli belyst fra ulike perspektiver under konferansen.

På DigitalArkiv sin påmelding står det om IKT Agder:

«IKT Agder har i løpet av 2020 flyttet tre av sine medlemskommuner over til skydrift, slik at både Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli sine eiendomsarkiver nå ligger lagret i braArkiv som skyløsning. I tillegg til å samle både de skannede papirarkivene og saksarkivene i braArkiv, er det ved hjelp av GeoIntegrasjon satt opp løpende overføring av godkjente saker fra produksjonsarkivene til de åtte kommunene. På denne måten har de åtte kommunene nå alle sine eiendomsdokumenter samlet i en og samme løsning. IKT Agder kommer til DigitalArkiv 2021 for å fortelle om dette prosjektet, erfaringer og resultater».Hopp rett ned til innholdet