Om IKT Agder IKS

IKT Agder IKS er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Med en arbeidsstyrke på nærmere 90 ansatte leverer selskapet IKT tjenester til våre eiere og kunder. Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT rådgivning.

IKT Agder sine eiere er kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt fylkeskommunene i Agder med ansvaret for ca 43.000 brukere. IKT Agder skal styrke våre eieres kompetanse på IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eierne sin IKT organisasjon.

Fra og med 01.01.2020 vil IKT Agder ha ansvar for all drift av IKT tjenester i Agder fylkeskommune.

IKT Agder har kunder i kommunalt eide selskaper som; Agder arbeidsmiljø, AKST, Agder Renovasjon, Agder kollektivtrafikk AS, Arendal International School, Arendal Kirkelige Fellesråd, Aust-Agder Museum og Arkiv, Agder-Agder Revisjon, St.Franciskus skole, Vest-Agder Krisesenter og Vest-Agder-museet. 

 

 

 

Våre visjon er «Enklere hverdag» med det skal vi bidra til;

 • Gir kommunene økt styringskraft og gjennomføringsevne til gevinstrealisering gjennom digitalisering og videreutvikling basert på vedtatte strategier.
 • ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende tjenesteområder, samt å implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester.
 • Være kommunenes strategiske rådgiver innenfor digitalisering og være en sentral driver innen nasjonale feltkomponenter. IKT Agder skal være oppdatert på hva leverandørmarkedet har å tilby.

Fakta om selskapet:

IKT Agder IKS startet opp februar 2003. I 2018 ble DDØ og IKT Agder sammenslått til et felles IKT selskap.  01.07.2019 kom Vest-Agder Fylkeskommune og Vennesla kommune inn på eiersiden, slik at samarbeidet nå består av 9 kommuner og Fylkeskommunen i Agder.

Kjerneområder:

 • Service og supporttjenester
 • Drift og forvaltning av IKT systemer
 • Avtaleforvaltning innenfor IKT området
 • Videreutvikling av IKT tjenester i nært samarbeid med kundene
 • Prosjekt og digital rådgivning
 • Systemforvaltning

Vi er organisert under avdelingene:

 • Innovasjon og prosjekt
 • Forvaltning
 • Servicesenter
 • Teknisk leveranse
 • Teknologi
 • Stab