ikt Agder.

ikt tjenester

IKT Agder IKS er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Med en arbeidsstyrke på nærmere 90 ansatte leverer selskapet IKT tjenester til våre eiere og kunder. Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT rådgivning.

IKT Agder leverer drift av IKT-tjenetser og rådgivning innen IKT
Fra 01.01.2020 har IKT Agder ansvar for all drift av IKT-tjenester i Agder fylkeskommune.

ikt Agder.

ikt tjenester

IKT Agder IKS er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Med en arbeidsstyrke på nærmere 90 ansatte leverer selskapet IKT tjenester til våre eiere og kunder. Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT rådgivning.

IKT Agder leverer drift av IKT-tjenetser og rådgivning innen IKT
Fra 01.01.2020 har IKT Agder ansvar for all drift av IKT-tjenester i Agder fylkeskommune.

IKT Agder eies av kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune. Vi har ansvar for ca 43.000 brukere. IKT Agder skal styrke eiernes kompetanse innen IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eiernes IKT-organisasjon.

IKT Agder har kunder i kommunalt eide selskaper som;
Agder Arbeidsmiljø, Agder Kommunale Støttetjenester (AKST), Agder Renovasjon, Agder kollektivtrafikk, Arendal International School, Arendal Kirkelige Fellesråd, Aust-Agder Museum og Arkiv, Agder-Agder Revisjon, St. Franciskus skole, Vest-Agder Krisesenter og Vest-Agder museet. 

Organisasjonen

Organisering Q1 2022

IKT Agder eies av kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune. Vi har ansvar for ca 43.000 brukere. IKT Agder skal styrke eiernes kompetanse innen IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eiernes IKT-organisasjon.

IKT Agder har kunder i kommunalt eide selskaper som;
Agder Arbeidsmiljø, Agder Kommunale Støttetjenester (AKST), Agder Renovasjon, Agder kollektivtrafikk, Arendal International School, Arendal Kirkelige Fellesråd, Aust-Agder Museum og Arkiv, Agder-Agder Revisjon, St. Franciskus skole, Vest-Agder Krisesenter og Vest-Agder museet. 

Organisasjonen

Organisering Q1 2022

eiere /styret.

Kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune er våre eiere.

eiere /styret.

Kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune er våre eiere.

enklere hverdag. 

er vår visjon

Med dette skal vi bidra til å:

enklere hverdag. 

er vår visjon

Med dette skal vi bira til å:

IKT Agder leverer drift av IKT-tjenetser og rådgivning innen IKT

verdiene. 

våre

Bedriftskulturen i selskapet skal gjenspeile våre verdier, arbeidsprinsipper og etikk. Ansatte og ledere skal gå foran og motivere til etisk refleksjon og gode valg.

Verdiene til IKT Agder er: 

 

Vi har mot til å tenke nytt og utradisjonelt. Vi skal være aktive bidragsytere for at eierne og brukerne våre får mest mulig optimale løsninger og være gode rådgivere for dem. Vi tar initiativ og er kreative.

Vi har mot til å si hva vi mener og stå for det, slik at vi bidrar til et arbeidsmiljøet i selskapet er slik at alle synes dette er et attraktivt sted å jobbe.

 

Vi er nyskapende!

Våre kollegaer og samarbeidspartnere vet hvor de har oss og hva vi står for. Vi skal ha faglig integritet og opptre profesjonelt og redelig i møte med eiere, kunder, brukere og leverandører.

Vi gjør som vi sier, holder hva vi lover og kommuniserer åpent og tydelig. Vi er klar på egen rolle og unngår dobbeltroller.

Selskapets interesser og personlige interesser skal ikke blandes. Den enkelte har selv ansvar for å opplyse om egen habilitet og tre til side når saken krever det.

 

Vi er pålitelige, solide og har høy integritet.

Vi respekterer våre medmennesker for de personene de er,
deres bakgrunn og kultur. Vi skal være bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø og være hjelpsomme overfor kollegaer.

Vi viser toleranse for andres syn og verdsetter mangfold.

 

Vi søker å forstå før vi forsøker å gjøre oss forstått.

IKT Agder leverer drift av IKT-tjenetser og rådgivning innen IKT

verdiene. 

våre

Bedriftskulturen i selskapet skal gjenspeile våre verdier, arbeidsprinsipper og etikk. Ansatte og ledere skal gå foran og motivere til etisk refleksjon og gode valg.

Verdiene til IKT Agder er: 

 

Vi har mot til å tenke nytt og utradisjonelt. Vi skal være aktive bidragsytere for at eierne og brukerne våre får mest mulig optimale løsninger og være gode rådgivere for dem. Vi tar initiativ og er kreative.

Vi har mot til å si hva vi mener og stå for det, slik at vi bidrar til et arbeidsmiljøet i selskapet er slik at alle synes dette er et attraktivt sted å jobbe.

 

Vi er nyskapende!

Våre kollegaer og samarbeidspartnere vet hvor de har oss og hva vi står for. Vi skal ha faglig integritet og opptre profesjonelt og redelig i møte med eiere, kunder, brukere og leverandører.

Vi gjør som vi sier, holder hva vi lover og kommuniserer åpent og tydelig. Vi er klar på egen rolle og unngår dobbeltroller.

Selskapets interesser og personlige interesser skal ikke blandes. Den enkelte har selv ansvar for å opplyse om egen habilitet og tre til side når saken krever det.

 

Vi er pålitelige, solide og har høy integritet.

Vi respekterer våre medmennesker for de personene de er,
deres bakgrunn og kultur. Vi skal være bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø og være hjelpsomme overfor kollegaer.

Vi viser toleranse for andres syn og verdsetter mangfold.

 

Vi søker å forstå før vi forsøker å gjøre oss forstått.

Skjermbilde 2020-06-05 kl. 22.57.53

strategi.

IKT Agder har i løpet av en kort periode blitt utvidet fra 4 til 10 eiere. Dette skaper et unikt mulighetsrom for oss. Strategi 2020 – 2025 er nå vår ledestjerne.

strategi.

IKT Agder har i løpet av en kort periode blitt utvidet fra 4 til 10 eiere. Dette skaper et unikt mulighetsrom for oss. Strategi 2020 – 2025 er nå vår ledestjerne.

historikk.

År 
2019IKT AGDER ble også oppløst (01.07.2019). Denne gangen var endringen at det kom til to nye eiere og at man skiftet selskapsform tilbake til det opprinnelige (Interkommunalt selskap).
Det er litt spesielt at selskapet tok tilbake det opprinnelige organisasjonsnummeret, hvilket innebar at man i Brønnøysundregisteret fikk «tilbake» historien sin fra 2003.
Sånn sett har selskapet vært tre ulike selskaper siden opprinnelsen, men samtidig vært det samme selskapet hele tiden. Nå sist under navnet IKT Agder IKS.
2018Formelt ble Agder IKT Driftssenter IKS oppløst fra 1.1.2018 og gjenopprettet som nytt selskap opprettet etter kommuneloven (såkalt §27 selskap) sammen med tidligere DDØ (Det Digitale Øst) fra samme dato. Selskapets navn ble nå registrert i Brønnøysund som IKT AGDER.
2002/2003Ideen til IKT Agder ble lansert i 2002. Rådmennene i Grimstad og Arendal så at kommunene hadde behov for å styrke seg på kompetanse og kapasitet innenfor IKT-området, og tok kontakt med fylkesrådmannen for å få til et bredere samarbeid. Også Froland kommune meldte sitt ønske om å bli med. IKT-funksjonene i fylkeskommunen og de tre kommunene ble basis for selskapet. Høsten 2002 hadde man klar en skisse for hvordan man ønsket det organisert, og man var enige om felles lokaler på fylkeshuset for alle ansatte.
Brønnøysundregistret ville ikke godkjenne IKT AGDER som navneønske, og det ble derfor en del frem og tilbake før man endte opp med «Agder IKT Driftssenter IKS» og bruksnavn IKT AGDER. Selskapet er derfor formelt registrert i Brønnøysund først i februar 2003 og ikke fra årsskiftet.

historikk.

År 
2019IKT AGDER ble også oppløst (01.07.2019). Denne gangen var endringen at det kom til to nye eiere og at man skiftet selskapsform tilbake til det opprinnelige (Interkommunalt selskap).
Det er litt spesielt at selskapet tok tilbake det opprinnelige organisasjonsnummeret, hvilket innebar at man i Brønnøysundregisteret fikk «tilbake» historien sin fra 2003.
Sånn sett har selskapet vært tre ulike selskaper siden opprinnelsen, men samtidig vært det samme selskapet hele tiden. Nå sist under navnet IKT Agder IKS.
2018Formelt ble Agder IKT Driftssenter IKS oppløst fra 1.1.2018 og gjenopprettet som nytt selskap opprettet etter kommuneloven (såkalt §27 selskap) sammen med tidligere DDØ (Det Digitale Øst) fra samme dato. Selskapets navn ble nå registrert i Brønnøysund som IKT AGDER.
2002/2003Ideen til IKT Agder ble lansert i 2002. Rådmennene i Grimstad og Arendal så at kommunene hadde behov for å styrke seg på kompetanse og kapasitet innenfor IKT-området, og tok kontakt med fylkesrådmannen for å få til et bredere samarbeid. Også Froland kommune meldte sitt ønske om å bli med. IKT-funksjonene i fylkeskommunen og de tre kommunene ble basis for selskapet. Høsten 2002 hadde man klar en skisse for hvordan man ønsket det organisert, og man var enige om felles lokaler på fylkeshuset for alle ansatte.
Brønnøysundregistret ville ikke godkjenne IKT AGDER som navneønske, og det ble derfor en del frem og tilbake før man endte opp med «Agder IKT Driftssenter IKS» og bruksnavn IKT AGDER. Selskapet er derfor formelt registrert i Brønnøysund først i februar 2003 og ikke fra årsskiftet.