37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

Om IKT Agder

IKT Agder – er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Med en arbeidsstyrke på over 60 leverer selskapet IKT tjenester til våre eiere og kunder. Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, system forvaltning, prosjektledelse, IKT rådgivning.

IKT Agder sine eiere er kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og Aust-Agder fylkeskommune med ansvaret for ca 32.000 brukere. IKT Agder skal styrke våre eieres kompetanse på IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eiere sin IKT organisasjon.

 

Våre visjon er «Enklere hverdag» med det skal vi bidra til;

 • Gir kommunene økt styringskraft og gjennomføringsevne til gevinstrealisering gjennom digitalisering og videreutvikling basert på vedtatte strategier.
 • ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende tjenesteområder, samt å implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester.
 • Være kommunenes strategiske rådgiver innenfor digitalisering og være en sentral driver innen nasjonale feltkomponenter. IKT Agder skal være oppdatert på hva leverandørmarkedet har å tilby.

Fakta om selskapet:

IKT Agder IKS og DDØ fusjonerte til nytt selskap 1.1.2018 til IKT Agder §27 –eget rettsubjekt. IKT Agder IKS Startet opp februar 2003 og DDØ (Det digitale Østre) startet opp september 2009.

Kjerneområder:

 • Service og supporttjenester
 • Drift og forvaltning av IKT systemer
 • Avtaleforvaltning innenfor IKT området
 • Videreutvikling av IKT tjenester i nært samarbeid med kundene
 • Prosjekt og digital rådgivning
 • Systemforvaltning

Vi er organisert under avdelingene:

 • Innovasjon
 • Forvaltning
 • Servicesenter
 • Teknisk leveranse
 • Teknologi
 • Stab