ikt Agder.

ikt tjenester

IKT Agder IKS er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Med en arbeidsstyrke på nærmere 90 ansatte leverer selskapet IKT tjenester til våre eiere og kunder. Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT rådgivning.

IKT Agder leverer drift av IKT-tjenetser og rådgivning innen IKT
Fra 01.01.2020 har IKT Agder ansvar for all drift av IKT-tjenester i Agder fylkeskommune.

ikt Agder.

ikt tjenester

IKT Agder IKS er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Med en arbeidsstyrke på nærmere 90 ansatte leverer selskapet IKT tjenester til våre eiere og kunder. Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT rådgivning.

IKT Agder leverer drift av IKT-tjenetser og rådgivning innen IKT
Fra 01.01.2020 har IKT Agder ansvar for all drift av IKT-tjenester i Agder fylkeskommune.

IKT Agder eies av kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune. Vi har ansvar for ca 43.000 brukere. IKT Agder skal styrke eiernes kompetanse innen IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eiernes IKT-organisasjon.

IKT Agder har kunder i kommunalt eide selskaper som;
Agder Arbeidsmiljø, Agder Kommunale Støttetjenester (AKST), Agder Renovasjon, Agder kollektivtrafikk, Arendal International School, Arendal Kirkelige Fellesråd, Aust-Agder Museum og Arkiv, Agder-Agder Revisjon, St. Franciskus skole, Vest-Agder Krisesenter og Vest-Agder museet. 

Organisasjonen

IKT Agder IKS organisasjonskart

IKT Agder eies av kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune. Vi har ansvar for ca 43.000 brukere. IKT Agder skal styrke eiernes kompetanse innen IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eiernes IKT-organisasjon.

IKT Agder har kunder i kommunalt eide selskaper som;
Agder Arbeidsmiljø, Agder Kommunale Støttetjenester (AKST), Agder Renovasjon, Agder kollektivtrafikk, Arendal International School, Arendal Kirkelige Fellesråd, Aust-Agder Museum og Arkiv, Agder-Agder Revisjon, St. Franciskus skole, Vest-Agder Krisesenter og Vest-Agder museet. 

Organisasjonen

IKT Agder IKS organisasjonskart

eiere /styret.

Kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune er våre eiere.

eiere /styret.

Kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune er våre eiere.

enklere hverdag. 

er vår visjon

Med dette skal vi bira til å:

enklere hverdag. 

er vår visjon

Med dette skal vi bira til å:

strategi.

IKT Agder har i løpet av en kort periode blitt utvidet fra 4 til 10 eiere. Dette skaper et unikt mulighetsrom for oss. Strategi 2020 – 2025 er nå vår ledestjerne.

strategi.

IKT Agder har i løpet av en kort periode blitt utvidet fra 4 til 10 eiere. Dette skaper et unikt mulighetsrom for oss. Strategi 2020 – 2025 er nå vår ledestjerne.

historikk.

historikk.

År 
2019IKT AGDER ble også oppløst (01.07.2019). Denne gangen var endringen at det kom til to nye eiere og at man skiftet selskapsform tilbake til det opprinnelige (Interkommunalt selskap).
Det er litt spesielt at selskapet tok tilbake det opprinnelige organisasjonsnummeret, hvilket innebar at man i Brønnøysundregisteret fikk «tilbake» historien sin fra 2003.
Sånn sett har selskapet vært tre ulike selskaper siden opprinnelsen, men samtidig vært det samme selskapet hele tiden. Nå sist under navnet IKT Agder IKS.
2018Formelt ble Agder IKT Driftssenter IKS oppløst fra 1.1.2018 og gjenopprettet som nytt selskap opprettet etter kommuneloven (såkalt §27 selskap) sammen med tidligere DDØ (Det Digitale Øst) fra samme dato. Selskapets navn ble nå registrert i Brønnøysund som IKT AGDER.
2002/2003Ideen til IKT Agder ble lansert i 2002. Rådmennene i Grimstad og Arendal så at kommunene hadde behov for å styrke seg på kompetanse og kapasitet innenfor IKT-området, og tok kontakt med fylkesrådmannen for å få til et bredere samarbeid. Også Froland kommune meldte sitt ønske om å bli med. IKT-funksjonene i fylkeskommunen og de tre kommunene ble basis for selskapet. Høsten 2002 hadde man klar en skisse for hvordan man ønsket det organisert, og man var enige om felles lokaler på fylkeshuset for alle ansatte.
Brønnøysundregistret ville ikke godkjenne IKT AGDER som navneønske, og det ble derfor en del frem og tilbake før man endte opp med «Agder IKT Driftssenter IKS» og bruksnavn IKT AGDER. Selskapet er derfor formelt registrert i Brønnøysund først i februar 2003 og ikke fra årsskiftet.