Om oss

IKT Agder er et interkommunalt IKT-driftsselskap for kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Aust-Agder fylkeskommune. I dag er vi 50 ansatte som har ansvaret for ca 20.000 brukere. Selskapet leverer tjenester til våre eierkommuner som blant annet omfatter supporttjenester, drift av utstyr, nettverk, forvaltning av applikasjoner, prosjektledelse og videreutvikling av disse. Det er et mål at IKT Agder skal styrke våre eieres kompetanse på IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være kundens drifts- og innkjøpsselskap.

Våre verdier GLØDENDE, OFFENSIV, TROVERDIG og TYDELIG skal danne grunnlag for vårt arbeid, prege oss i alt vi gjør og vi skal leve opp til vår visjon Utvikling i samarbeid.

Fakta om IKT Agder IKS

   • Startet opp februar 2003
   • Interkommunalt selskap
   • Eiere og kunder
      • Kommunene Arendal, Grimstad og Froland
       Aust-Agder fylkeskommune
   • Andre kunder:
      • Aust-Agder kulturhistoriske senter
      • Agder Arbeidsmiljø IKS
      • Arendal International School
      • St. Franciskus skole
      • Kirkevergen
      • Noen mindre avtalekunder
   • Kjerneområder:
      • Service og supporttjenester
      • Drift og forvaltning av IKT systemer
      • Avtaleforvaltning innenfor IKT området
      • Videreutvikling av IKT tjenester i nært samarbeid med kundene
   • Antall ansatte 53 (inkl. læringer) organisert under avdelingene
      • Service
      • Drift
      • Prosjekt

Annen informasjon:

 • Ca. 20 000 brukere
  • 7 500 i administrativt nett
  • 12 500 i elevnett
 • Ca. 12 000 pc-er
 • Ca. 17 000 brukerhenvendelser i året
 • 400 servere, de fleste virtuelle
 • 200 databaser
 • 200 applikasjoner
 • Kommunikasjonsansvar for ca 230 lokasjoner
 • Eget servicesenter (BSS) med åpningstid fra kl 07:00 – 17:00
 • Eget driftssenter for proaktiv overvåking av tjenester og systemer
 • Beredskapsvakt 24/7
 • Innført ITIL prosesser for Incident, Change og Problem
 • Prioriterte eskaleringsmekanismer (pri 1 til 4)
 • Faste og jevnlige vedlikeholdsvinduer
 • Årlig omsetning på ca 80 millioner kroner
 • Nye kontorlokaler juni 2014