Personvernerklæring

Rett til personvern og taushetsplikt
Som innbygger i Agder skal du føle deg trygg på at vi håndterer personinformasjon om deg på en sikker og forsvarlig måte. Dette gjelder også våre kunder og samarbeidspartnere i næringslivet. Personopplysninger vi blir kjent med vil kun bli brukt til formål som er knyttet til avtalte oppgaver – som vi utfører på vegne av eiere. 

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger
Hvis du spør om det, vil vi opplyse om hvordan opplysningene om deg blir behandlet. Du kan få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra.  

Personvernombud i IKT Agder
Kontaktinformasjon:

John A. Horve

Telefon: 916 84 694

E-post: John.A.Horve@ikt-agder.no

Personvernombud for IKT Agder-kommunene:

Kontaktinformasjon:
Marte Aarthun
Telefon: 971 83 779
E-post: personvernombud@arendal.kommune.no

Personvernombud for Agder fylkeskommune

Kontaktinformasjon:
Stian. D. Kringebotn
Telefon: 476 12 859
E-post: personvernombud@agderfk.no

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet
Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv, ber vi om at du tar kontakt med oss, så vil vi rette dette så raskt det lar seg gjøre. 

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet
Vi sletter opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet. Enkelte opplysninger skal oppbevares en bestemt periode, i henhold til regnskapsloven og arkivloven

Videreformidling
Personopplysninger vi har om deg vil ikke bli videreformidlet uten at du har godkjent dette. 

Informasjonssikkerhet
Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.  Vi har systemer og rutiner som sørger for at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene.

Informasjonskapsler – cookies
IKT Agder benytter ikke informasjonskapsler (cookies) på nettsidene.

Hopp rett ned til innholdet