Eierne av IKT samarbeidene DDØ (Den Digitale Østregionen) og Agder IKT Driftssenter IKS er enige om å slå IKT-samarbeidene sammen. Den nye virksomheten vil hete IKT Agder og levere IKT tjenester til alle kommunene i Østre Agder (Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli) og Aust-Agder fylkeskommune. IKT Agder vil organiseres som et §27 samarbeid etter kommuneloven og være et eget rettssubjekt.

IKT Agder skal være en operativ virksomhet fra 1/1-2018, og vil ved oppstarten ha 60 medarbeidere og levere tjenester til over 30 000 brukere. Virksomheten skal være lokalisert med hovedkontor i Arendal og et kontor i Vegårshei.

For mer informasjon, se nettsidene til Østre Agder på adressen http://www.ostreagder.no/planer-og-utredninger/ og under fanen IKT.

Kontaktperson
Styreleder: Tone Marie Nybø Solheim
E-post: Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no
Telefon: 90 83 94 02

Eller

Konst. Daglig Leder: Rune Johansen
E-post: rune.johansen@ikt-agder.no
Telefon: 90 10 80 66