Illustrasjonsbilde

Standardisering og felles printertjenester i IKT Agder samarbeidet

IKT Agder har inngått avtale med printer-leverandør Ricoh hvor det nå blir mulig å leie printere til en fast pris. Prisen vil inkludere service, toner og reparasjon uansett hvor mange utskrifter man tar.

Alle nybestillinger og reanskaffelser av multifunksjonsmaskiner gjøres av IKT Agder. I første omgang vil dette gjelde multifunksjonsmaskiner (print/scan/kopi) med kortlesere for sikker utskrift. Det er et mål, både for å ivareta sikkerhet og miljø, at alle benytter slike maskiner i stedet for frittstående småskrivere.

Ut fra våre beregninger er det tydelige økonomiske besparelser ved en slik felles ordning. Vi mener også det vil gi mer stabil drift, samt enklere bestillingsrutiner for virksomhetene.

Fordeler for ordningen:

  • Lavere og forutsigbare printerkostnader
  • Lavere kompetansebehov og mindre tidsbruk ifbm. utskifting og administrasjon av printere
  • Enklere å bytte rundt på printere
  • Det blir slutt på behandling av mange og variable fakturaer for kostnad pr utskrift
  • Vesentlig lavere utskriftspriser pga overgang til fast pris for ubegrenset antall utskrifter
  • Reduserte kostnader til kjøp av småprintere
  • Bedre sikkerhet ved at alle kommer inn på samme løsning for sikker utskrift

 Bestilling av nye maskiner gjøres som vanlig via Brukerstøtte, så setter vi rett person på saken.Hopp rett ned til innholdet