IKT Agder – Strategi 2020-2025

Etter utvidelsen av selskapet gjennom sammenslåing IKT Agder og DDØ og nå med Vest Agder fylkeskommune og Vennesla – er strategiplanen som verktøy blitt viktigere enn noen gang.

Selskapet har derfor utviklet en ny strategi. 

Utvidelsen fra fire til ti eiere skaper et unikt mulighets rom for IKT Agder. IKT Agders strategi 2025 er vår ledestjerne i vårt videre arbeid.

 

Les om IKT Agders strategi 2020 – 2025.