Representansskap og Styret

Representantskap ved IKT Agder IKS

Leder: Tone Marie Nybø Solheim – Grimstad kommune.

Nestleder: Ole Petter Skjævestad – Vegårshei kommune.

Medlem: Harald Danielsen – Arendal kommune.

Medlem: Bo Andre Longum – Froland kommune.

Medlem: Torill Neset – Gjerstad kommune

Medlem: Christina Ødegård – Åmli kommune

Medlem: Jarle Bjørn Hanken – Tvedestrand kommune

Medlem: Trond Aslaksen – Risør kommune

Medlem: Svein Skisland –  Vennesla kommune

Medlem: John Georg Bergh – Aust Agder Fylkeskommune

Medlem: Kristin Tofte Andresen – Vest Agder Fylkeskommune

 

Styret ved IKT Agder IKS

Leder: Tor Sommerseth

Nestleder: Ebba Laabakk

Medlem: Anne Torunn Hvideberg

Medlem: Karl Mork

Ansatt representant: Hanne Henstein

Ansatt representant: Odd Olav Haavorstad

 

Porteføljeråd

Geir Skjæveland  – Arendal kommune

Trond-Vegar Johansen – Grimstad kommune

Geir Steen Tveit – Risør Kommune

Øyvind Johannesen – Tvedestrand Kommune

Christina Ødegård – Åmli kommune

Torill Neset – Gjerstad Kommune

Ole Petter Skjævestad – Vegårshei Kommune

Bjørn Ø Kristiansen – Aust Agder Fylkeskommune

Øystein Bråstad – Froland kommune

Rune Johansen –  IKT Agder IKS

Våre visjon er «Enklere hverdag» med det skal vi bidra til;

 • Gir kommunene økt styringskraft og gjennomføringsevne til gevinstrealisering gjennom digitalisering og videreutvikling basert på vedtatte strategier.
 • ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende tjenesteområder, samt å implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester.
 • Være kommunenes strategiske rådgiver innenfor digitalisering og være en sentral driver innen nasjonale feltkomponenter. IKT Agder skal være oppdatert på hva leverandørmarkedet har å tilby.

Fakta om selskapet:

IKT Agder IKS og DDØ fusjonerte til nytt selskap 1.1.2018 til IKT Agder §27 –eget rettsubjekt. IKT Agder IKS Startet opp februar 2003 og DDØ (Det digitale Østre) startet opp september 2009.

Kjerneområder:

 • Service og supporttjenester
 • Drift og forvaltning av IKT systemer
 • Avtaleforvaltning innenfor IKT området
 • Videreutvikling av IKT tjenester i nært samarbeid med kundene
 • Prosjekt og digital rådgivning
 • Systemforvaltning

Vi er organisert under avdelingene:

 • Innovasjon
 • Forvaltning
 • Servicesenter
 • Teknisk leveranse
 • Teknologi
 • Stab