37 05 52 20 bss@ikt-agder.no

Styret

Styret i IKT Agder

 • Tone Marie Nybø Solheim Grimstad K Styreleder
 • Ole Petter Skjævestad Vegårshei K Styrenestleder
 • Arild Eielsen AAFK Styremedlem
 • Torill Neset Gjerstad K Styremedlem
 • Harald Danielsen Arendal K Styremedlem
 • Christina Ødegård Åmli K Styremedlem
 • Jarle Bjørn Hanken Tvedestrand K Styremedlem
 • Trond Aslaksen Risør K Styremedlem
 • Bo Andre Longum Froland K Vara styremedlem
 • Atle Frydenlund IKT Agder Ansattrepresentant
 • Per Erik Bjerke IKT Agder Ansattrepresentant

Driftsstyret

 • Rune Johansen IKT Agder
 • Tor Sommerseth Kristiansand K Styreleder
 • Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand K Medlem
 • Ebba Laabak AAFK Medlem
 • Karl Mork Arendal Kommune Medlem
 • Olve Sveen IKT Agder Medlem

Porteføljeråd

 • Rune Johansen IKT Agder
 • Geir Skjæveland AK
 • Trond-Vegar Johansen GK
 • Geir Steen Tveit Risør K
 • Øyvind Johannesen Tvedestrand K
 • Christina Ødegård ÅK
 • Torill Neset Gjerstad K
 • Ole Petter Skjævestad Vegårshei K
 • Bjørn Ø Kristiansen AAFK
 • Øystein Bråstad FK
 • Rune Møster IKT Agder
 • Thomas Henriksen AK

Våre visjon er «Enklere hverdag» med det skal vi bidra til;

 • Gir kommunene økt styringskraft og gjennomføringsevne til gevinstrealisering gjennom digitalisering og videreutvikling basert på vedtatte strategier.
 • ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende tjenesteområder, samt å implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester.
 • Være kommunenes strategiske rådgiver innenfor digitalisering og være en sentral driver innen nasjonale feltkomponenter. IKT Agder skal være oppdatert på hva leverandørmarkedet har å tilby.

Fakta om selskapet:

IKT Agder IKS og DDØ fusjonerte til nytt selskap 1.1.2018 til IKT Agder §27 –eget rettsubjekt. IKT Agder IKS Startet opp februar 2003 og DDØ (Det digitale Østre) startet opp september 2009.

Kjerneområder:

 • Service og supporttjenester
 • Drift og forvaltning av IKT systemer
 • Avtaleforvaltning innenfor IKT området
 • Videreutvikling av IKT tjenester i nært samarbeid med kundene
 • Prosjekt og digital rådgivning
 • Systemforvaltning

Vi er organisert under avdelingene:

 • Innovasjon
 • Forvaltning
 • Servicesenter
 • Teknisk leveranse
 • Teknologi
 • Stab