Hjemme er vi vår egen It-sjef og innkjøpsansvarlig. Det er vi selv som bestemmer hva slags teknologi vi skal bruke privat og har ansvaret for å installere og vedlikeholde de ulike systemene og enhetene. De fleste norske hjem har et trådløst nettverk og norske hjem blir stadig smartere. Mange har panelovner og musikkspillere som er koblet på det trådløse nettet og styres via en app på telefonen. Det kommer stadig nye dingser på markedet som kan kobles på nett. Tingenes internett er et begrep vi hører mye om, men hva er det egentlig og hva betyr det for deg og meg?

Hva kan DU bidra med?

  • TA ANSVAR!
  • FØLG REGLER OG RUTINER!
  • MELD FRA OM SIKKERHETSBRUDD!
  • RAPPORTER OM HENDELSER OG TRUSLER!
  • SØRG SELV FOR AT DU FÅR OPPLÆRING, ELLER SØKER OPP INFORMASJONEN DU TRENGER!
  • VURDÉR RISIKO OG TENK FØR DU KLIKKER!