Norske kommuner scorer høyt på digitale tjenester og mobilnettutbygging

I Agderposten den 12.09. kunne vi lese at flere norske kommuner scorer godt på digitale løsninger, i følge en fersk undersøkelse.

Norge kommer best ut blant de nordiske landene i årets Nordic Digital Municipality Index, som er laget av analysehuset Analysys Mason, på oppdrag fra Telenor.

Grimstad kommune er best på mobilnett-utbygging i hele Norden. På en knepen andre plass, finner vi Froland kommune.

Rapporten fokuserer på utbygging av mobilnett, samt tilbud av digitale og smarte tjenester til innbyggerne for å måle hvor godt kommunene legger til rette for en digital fremtid.

Studien har kartlagt og analysert et utvalg av 60 små, mellomstore, og store kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Det er svært gledelig at Norge kommer best ut og at mange norske kommuner scorer høyt på digitale tjenester og mobilnettutbygging. Det viser at vi gjør mye riktig, men vi skal alltid ha ambisjoner om å bli bedre, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.Hopp rett ned til innholdet