IKT Agder + Digitaliseringsdirektoratet v/Altinn

Daglig leder Rune Johansen

Avtaleinngåelse
IKT Agder og Digitaliseringsdirektoratet ved Altinn sentralforvaltning har inngått en samarbeidsavtale. Dette gir IKT Agder samarbeidet muligheten for å benytte deres tekniske plattform for å lage digitale tjenester.

Første møte
IKT Agder jobber tett sammen med Arendal kommune mfl. med den hensikten å levere en Min Side løsning som tilbyr gode og etterlengtede nærings -og innbyggertjenester. 

Altinn plattformen leverer en autorisasjonstjeneste som skal benyttes av Min Side. Dette blir vårt første møte med tjenester levert av dem.

Planen videre
Altinn plattformen gir oss en mulighet for å kunne utvikle nye nasjonale løsninger på en enkel måte. Vi mener det er mye å hente i forhold til standardisering og samarbeid, både i IKT Agder fellesskapet og i kommunal sektor forøvrig ved å lage tjenester som kan gjenbrukes av alle.

Strategi
IKT Agder har i sin strategi å levere gode innbygger -og næringslivstjenester. I måleparameterne for 2020 -2025 er det konkrete tall på hvor mange fulldigitale automatiserte tjenester som skal leveres. Den har også en ambisjon om å levere nasjonale tjenester.

Denne avtalen er et viktig ledd i å nå disse målsetningene.Hopp rett ned til innholdet