Nede for vedlikehold

Våre nettsider gjennomgår for tiden en større oppdatering. Vi er tilbake om noen dager med ny nettside.

Ønsker du å komme i kontakt med oss når du oss på følgende måte:

Telefon sentralbord: 37 05 52 00
E-post administrasjon: postmottak@ikt-agder.no
Brukerstøtte: bss@ikt-agder.no

Daglig leder: Rune Johansen
Epost: Rune.Johansen(a)ikt-agder.no
Telefon: 90 10 80 66

Åpningstider:
Mandag-fredag 07:00-17:00

Besøksadresse:
Fløyveien 12
4838 Arendal

Postadresse:
IKT Agder IKS
Postboks 788, Stoa
4809 Arendal

Orgnr: 919 949 015