IKT Agder har som strategi å ligge i front på tjenesteutvikling

Modig.

og i front på tjenesteutviklig

 

Selskapet har som strategi å ligge i front på tjenesteutvikling og bistå våre kommuner med å tilrettelegg for, og etablere digitale tjenester. Disse tjenestene skal gi en sosial og økonomisk verdi for samfunnet, enklere tilgjengelighet for innbyggere, samt en effektivisering av administrativ saksbehandling. Samarbeidet har etablert et digitaliseringsprogram som skal bidra til å katalysere arbeidet med å skape en enklere hverdag for alle med konkrete mål om å etablere 30 nye digitale tjenester, hvorav 15 skal være heldigitale.  

Bedriftskulturen i selskapet skal gjenspeile våre verdier, arbeidsprinsipper og etikk.
IKT Agder har en strategisk tilnærming til innovasjonsarbeid.

Digitaliseringsdirektoratet skriver følgende om innovasjon:
Innovasjon er å fornye eller lage noko nytt som skapar verdi for verksemd, samfunn eller innbyggarar. Forma er eksperimenterande og løysinga er ikke kjend på førehand.

Innovasjon.

i ikt Agder

Det er viktig med en strategisk tilnærming til innovasjonsarbeid, da det er helt nødvendig å tenke nytt om hvordan kommunene kan levere sine tjenester. Her bidrar IKT Agder med spisskompetanse og en tydelig satsing på området, og skal bistå med å innovere tjenesteproduksjonen ved å benytte teknologi der det er mulig. Våre medlemmer opplever innovasjon som en positiv endring, ett nødvendig virkemiddel for å effektivisere sine tjenester, og levere tilsvarende eller bedre tjenestenivå med mindre ressurser.

 

Eksempel på innovative tjenester som er tatt i bruk hos våre medlemmer i dag er RPA, en «robot» tjenester som utfører oppgaver/prosesser som i stor grad er gjentakene.

Hopp rett ned til innholdet