representantskapet.

REPRESENTANTSKAPET
BESTÅR AV:
 • Ole Petter Skjævestad, Vegårshei kommune  (leder)
 • Magnus Mathisen, Grimstad kommune
 • Karl Mork, Arendal kommune
 • Bo Andre Longum, Froland kommune
 • Per Gunnar Johnsen, Gjerstad kommune
 • Christina Ødegård, Åmli kommune
 • Jan Magne Stensrud, Tvedestrand kommune
 • Carl Jakob Hansen, Risør kommune
 • Svein Skisland, Vennesla kommune
 • Sten Albert Reisænen, Iveland kommune
 • Frantz Are Nilsen, Evje og Hornes kommune
 • John Salve Sigridnes, Bygland kommune
 • Vidar Homme, Valle kommune
 • Karina Sloth Grindland, Bykle kommune
 • Tine Sundtoft, Agder Fylkeskommune

Innkallinger:

Referater:

Hopp rett ned til innholdet