eiere og styret.

Representantskapet består av:
 • Ole Petter Skjævestad, Vegårshei kommune(konstituert leder)
 • Magnus Mathisen, Grimstad kommune 
 • Harald Danielsen, Arendal kommune
 • Bo Andre Longum, Froland kommune
 • Torill Neset, Gjerstad kommune
 • Christina Ødegård, Åmli kommune
 • Jarle Bjørn Hanken, Tvedestrand kommune
 • Trond Aslaksen, Risør kommune
 • Svein Skisland, Vennesla kommune
 • Tine Sundtoft, Agder Fylkeskommune
Styret består av:
 • Tor Sommerseth (leder)
 • Ebba Laabakk (nestleder)
 • Anne Torunn Hvideberg
 • Karl Mork
 • Hanne Henstein (ansatt representant)
 • Odd Olav Haavorstad (ansatt representant)
Porteføljerådet består av:
 • Geir Skjæveland, Arendal kommune
 • Torill Neset, Gjerstad kommune
 • Benedicte Tynes, Risør Kommune
 • Tone Vestøl Bråten, Tvedestrand kommune
 • Liv Ingjerd Byrkjeland, Froland kommune
 • Christina Ødegård, Åmli kommune
 • Ole Petter Skjævestad , Vegårshei kommune
 • Olav Kavli, Grimstad kommune
 • Heidi Engestøl, Vennesla kommune
 • Knut Lindland, Agder fylkeskommune
 • Rune Johansen, IKT Agder IKS