eiere og styret.

Kommunene Arendal, Bykle, Bygland, Evje og Hornes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Risør, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune er våre eiere.

Kommune- og fylkesvåpen til medlemmene i IKT Agder. Illustrasjonsbilde
Representantskapet
består av:
 • Ole Petter Skjævestad, Vegårshei kommune  (leder)
 • Magnus Mathisen, Grimstad kommune
 • Karl Mork, Arendal kommune
 • Bo Andre Longum, Froland kommune
 • Per Gunnar Johnsen, Gjerstad kommune
 • Christina Ødegård, Åmli kommune
 • Jan Magne Stensrud, Tvedestrand kommune
 • Carl Jakob Hansen, Risør kommune
 • Svein Skisland, Vennesla kommune
 • Sten Albert Reisænen, Iveland kommune
 • Frantz Are Nilsen, Evje og Hornes kommune
 • John Salve Sigridnes, Bygland kommune
 • Vidar Homme, Valle kommune
 • Karina Sloth Grindland, Bykle kommune
 • Tine Sundtoft, Agder Fylkeskommune
Styret
består av:
 • Tor Sommerseth (leder)
 • Ebba Laabakk (nestleder)
 • Anne Torunn Hvideberg
 • Karl Mork
 • Hanne Henstein (ansatt representant)
 • Hans Petter Furuborg (ansatt representant)
Porteføljerådet
består av:
 • Anne Cathrine Haugland, Arendal kommune
 • Per Gunnar Johansen, Gjerstad kommune
 • Halvor Halvorsen, Risør kommune
 • Tone Vestøl Bråten, Tvedestrand kommune
 • Liv Ingjerd Byrkjeland, Froland kommune
 • Christina Ødegård, Åmli kommune
 • Ole Petter Skjævestad, Vegårshei kommune
 • Olav Kavli, Grimstad kommune
 • Heidi Engestøl, Vennesla kommune
 • John Salve Sigridnes, Bygland kommune
 • Vidar Homme, Valle kommune
 • Frantz Are Nilsen, Evje og Hornes kommune
 • Karina Sloth, Bykle kommune
 • Sten Albert Reisænen, Iveland kommune
 • Knut Lindland, Agder fylkeskommune
 • Rune Johansen, IKT Agder IKS
Hopp rett ned til innholdet